Forums » Support

PayPal helpdesk

  • June 4, 2022 8:18 AM EDT

    Paypal doet er alles aan om de meest ideale ondersteuning van zijn klanten over te brengen, maar als gespecialiseerde hulpbron kunnen kopers soms moeilijkheden ondervinden die om korte overweging en een solide regeling vragen. In dit geval is de PayPal-Helpdesk Nederland bereikbaar om u 24 uur per dag, zeven dagen per week te helpen. De experts van Paypal kunnen u helpen met elk Paypal-probleem door hun aanvullende nummer te bellen, dat op PayPal Bellen Nederland staat.